Kontakt

Lis Andrzej, mgr inż., biegły rzeczoznawca samochodowy
Biuro Ekspertyz i Wycen Pojazdów Samochodowych Maszyn i Urządzeń oraz Rekonstrukcji Wypadków Ruchu Drogowego
Adres: ul. Jakuba Majora 30/4 oraz 12a, 31-422 Kraków
Telefon: 602 177 472
E-mail: a.lis37@upcpoczta.pl